fbpx

Szkolenia makijaż permanentny

Microblading metoda włoskowa dla początkujących

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń proszę przejść do zakładki
Informacje dodatkowe

Microblading metoda włoskowa dla początkujących

Szkolenie dwudniowe

3700 zł

Część teoretyczna

 • Podstawy marketingu
 • Portfolio, dokumentacja fotograficzna zabiegów
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie do promocji i reklamy
 • Klient i jego oczekiwania, budowanie relacji
 • Anatomia, fizjologia i biochemia skóry
 • Kształty twarzy i ich wpływ na sposób na technikę oraz kształt pigmentacji brwi
 • Budowa anatomiczna skóry
 • Funkcje skóry, zaburzenia i choroby skóry
 • Pigmentologia
 • Skład chemiczny i cechy pigmentów
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne
 • Teoria barw
 • Analiza kolorystyczna i wizaż w makijażu permanentnym
 • Znieczulenie w PMU
 • Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU
 • Sposób zastosowania środków znieczulających i przeciwwskazania do ich użycia
 • Zasady aseptyki i higieny
 • Wymagania sanitarne dla gabinetu kosmetycznego
 • Dezynfekcja i sterylizacja – zasady i sposób przeprowadzania
 • Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi)
 • BHP podczas zabiegów
 • Odpowiedzialność prawna, ubezpieczenie, wywiad medyczny
 • Zakres i zasady odpowiedzialności prawnej za wykonywane zabiegi z zakresu makijażu permanentnego – prawna dopuszczalność zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry
 • Ochrona ubezpieczeniowa – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Wywiad medyczny z klientem, formularz świadomej zgody
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Wskazania do zabiegu - medyczne, estetyczne, społeczne
 • Przeciwwskazania do zabiegu, reakcje i testy uczuleniowe
 • Powikłania pozabiegowe
 • Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa
 • Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu
 • Preparaty do pigmentacji, ich rodzaje i zastosowanie
 • Narzędzia do ręcznej pigmentacji metodą Microblade
 • Wyposażenie stanowiska pracy, akcesoria
 • Metoda pigmentacji brwi – Microblading – szczegółowa charakterystyka
 • Podział microblade używanych do zabiegu (ze względu na giętkość, ze względu na kształt, ze względu na ilość igieł) oraz sposób ich doboru i zastosowania
 • Schemat i plan zabiegu

Część praktyczna

Zabiegi pokazowe wykonywane na sztucznych skórach oraz modelkach przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Plan zabiegu, kontur
 • Techniki pigmentacji Microblading
 • Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia
 • Dobór mikroostrzy i pigmentów
 • Płyny do dezynfekcji skóry
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu
 • Ćwiczenie każdej metody i techniki na sztucznych skórach
 • Etapowe wykonywanie zabiegu pigmentacji brwi techniką   Microblading – według instrukcji szkoleniowca
  Przygotowanie modelek do zabiegu
 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego
  Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca
 • Kontrolowanie techniki wykonywania ręcznej aplikacji pigmentu przy zabiegu Microblading oraz prawidłowego doboru ostrzy
 • Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.
cross