fbpx

Szkolenia makijaż permanentny

Makijaż permanentny ust i brwi dla początkujących

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń proszę przejść do zakładki
Informacje dodatkowe

Makijaż permanentny ust i brwi dla początkujących

Szkolenie czterodniowe

5000 zł

Część teoretyczna

 • Podstawy marketingu
 • Portfolio, dokumentacja fotograficzna zabiegów
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie do promocji i reklamy
 • Klient i jego oczekiwania, budowanie relacji
 • Anatomia, fizjologia i biochemia skóry
 • Kształty twarzy i ich wpływ na sposób na technikę oraz kształt pigmentacji brwi oraz ust
 • Budowa anatomiczna skóry
 • Funkcje skóry, zaburzenia i choroby skóry
 • Pigmentologia i wizaż w makijażu permanentnym
 • Skład chemiczny i cechy pigmentów
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne
 • Teoria barw
 • Analiza kolorystyczna i wizaż w makijażu permanentnym
 • Dobór kształtu brwi do kształtu twarzy, dobór koloru pigmentu do typu kolorystycznego skóry
 • Znieczulenie w PMU
 • Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU
 • Sposób zastosowania środków znieczulających i przeciwwskazania do ich użycia
 • Zasady aseptyki i higieny
 • Wymagania sanitarne dla gabinetu kosmetycznego
 • Dezynfekcja i sterylizacja – zasady i sposób przeprowadzania
 • Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi)
 • BHP podczas zabiegów
 • Odpowiedzialność prawna, ubezpieczenie, wywiad
 • Zakres i zasady odpowiedzialności prawnej za wykonywane zabiegi z zakresu makijażu permanentnego – prawna dopuszczalność zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry
 • Ochrona ubezpieczeniowa – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Wywiad z klientem, formularz świadomej zgody
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Wskazania do zabiegu - medyczne, estetyczne, społeczne
 • Przeciwwskazania do zabiegu, reakcje i testy uczuleniowe
 • Powikłania pozabiegowe
 • Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa
 • Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu
 • Preparaty do pigmentacji, ich rodzaje i zastosowanie
 • Urządzenia do maszynowej pigmentacji ich działanie oraz sposób użycia do zabiegu
 • Rodzaje igieł i sposób ich doboru
 • Wyposażenie stanowiska pracy, akcesoria, środki higieny
 • Metoda pigmentacji brwi Ombre, Powder, Insta Brows
 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji
 • Pigmentacja ust – kontur z wypełnieniem
 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji

Część praktyczna

Zabiegi pokazowe wykonywane na sztucznych skórach oraz modelkach przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Pokaz zabiegu pigmentacji brwi Ombre, Powder, Insta Brows
 • Pokaz zabiegu pigmentacji ust (kontur, wypełnienie)
 • Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia
 • Dobór igieł i pigmentów
 • Płyny do dezynfekcji skóry i urządzeń
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu
 • Przygotowanie i ustawienie urządzeń do aplikacji pigmentu Ćwiczenie każdej metody i techniki na sztucznych skórach
 • Technika wykonywania rysunku
 • Techniki pigmentacji odrębnie dla każdej metody objętej planem nauczania – według instrukcji szkoleniowca
 • Przygotowanie modelek do zabiegu
 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego
 • Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca
 • Kontrolowanie właściwego doboru obrotów urządzenia do pigmentacji, doboru igieł i pigmentów
 • Kontrolowanie techniki pigmentacji zgodnej z ćwiczoną metodą – odrębnie dla każdego obszaru pigmentacji (brwi, usta)

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

cross